Προβλήθηκε για skroutz.gr

Προβλήθηκε για skroutz.gr

Δες αν έχεις επισκεφτεί ξανά κάποιο προϊόν στο παρελθόν, στο skroutz.gr

Προβλήθηκε για skroutz.gr promo image
What is Προβλήθηκε για skroutz.gr?

Προβλήθηκε για skroutz.gr is a Firefox add-on by Aris. This add-on has 18 daily active users The latest version, 0.27, was updated a year ago.

Stats
Stats date:
By: Aris
Users: 18
Version: 0.27 (Last updated: 2022-05-04)
Creation date: 2022-03-01
Weekly download count: NaN
Firefox on Android: Yes
Manifest version: 2
Permissions:
  • tabs
  • storage
Size: 50.30K
Email: Click to see
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge

ChromeStats Rank

Summary
Αποποίηση ευθύνης: 
Η χρήση της συγκεκριμένης επέκτασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Ο δημιουργός δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν παραβιάσεις όρων χρήσης του skroutz.gr. 

Σου έχει συμβεί ποτέ να θες να αγοράσεις ένα προϊόν μιας κατηγορίας, να έχεις κοιτάξει ήδη 50 προϊόντα και να έχεις πλέον ξεχάσει τι έχεις δει και τι όχι; Τι σου άρεσε και τι δε θες να ξαναδείς;

Είναι πολύ εύκολο να χαθείς και να μη θυμάσαι τι έχεις ήδη κοιτάξει, ειδικά αν αλλάζεις συχνά φίλτρα, και ειδικά αν τα προϊόντα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους (όπως λάπτοπ ίδιας εταιρίας με κάποια δαφορετικά χαρακτηριστικά)

Αφού εγκαταστήσεις αυτήν την επέκταση, όταν επισκέπτεσαι κάποιο προϊόν στο skroutz, αυτό θα αποθηκεύεται. 

Αν το βρεις ξανά μπροστά σου στη συνέχεια, θα έχει στο πάνω μέρος μία ετικέτα "Προβλήθηκε" έτσι ώστε να ξέρεις ότι το έχεις δει ξανά στο παρελθόν.

Αν κάποιο προϊόν σου αρέσει, μπορείς να του κάνεις like, έτσι ώστε να το ξεχωρίζεις όταν το συναντήσεις ξανά.

Αν κάποιο προϊόν δε σου αρέσει, μπορείς να του κάνεις dislike, έτσι ώστε να εμφανίζεται θολό όταν το συναντήσεις ξανά.
See more
Safety
Risk impact

Προβλήθηκε για skroutz.gr requires a number of risky permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing. We recommend that you only install Προβλήθηκε για skroutz.gr if you trust the publisher.

Risk impact measures the level of extra permissions an extension has access to. A low risk impact extension cannot do much harms, whereas a high risk impact extension can do a lot of damage like stealing your password, bypass your security settings, and access your personal data. High risk impact extensions are not necessarily malicious. However, if they do turn malicious, they can be very harmful.

Risk likelihood

Προβλήθηκε για skroutz.gr is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this add-on.

Risk likelihood measures the probability that a Firefox add-on may turn malicious. This is determined by the publisher and the Firefox add-on reputation on Firefox Browser Add-ons, the amount of time the Firefox add-on has been around, and other signals about the Firefox add-on. Our algorithms are not perfect, and are subject to change as we discover new ways to detect malicious extensions. We recommend that you always exercise caution when installing a Firefox add-on, especially ones with higher risk impact and/or higher risk likelihood.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details
Screenshots