CSFD.cz - Uloz.to

CSFD.cz - Uloz.to

Add quick links between www.csfd.cz and uloz.to.

CSFD.cz - Uloz.to promo image
What is CSFD.cz - Uloz.to?

CSFD.cz - Uloz.to is a Firefox add-on that adds a helpful icon to the browser, allowing users to easily link titles between uloz.to and csfd.cz.

Merlin
Stats
Stats date:
Users: 91 ▲ 7
Rating: 4.75 (4)
Version: 1.2 (Last updated: 2020-05-16)
Creation date: 2020-05-15
Weekly download count: 2
Firefox on Android: No
Manifest version: 2
Size: 22.05K
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Merlin
Summary

Přidá do prohlížeče ikonu pomocí, které lze tituly svázat mezi uloz.to a csfd.cz.

User reviews
Díky za addon, používám často.
by Kubis, 2022-02-10

Dělá to, co se očekává. Pátou hvězdu by to dostalo v případě decentnějšího zakomponování odkazů do layoutů webů, ale to je nepodstatný detail, který nemá na funkcionalitu vliv.
by Ceberus, 2022-01-05

by motuzj, 2021-01-21
View all user reviews
Safety
Risk impact

CSFD.cz - Uloz.to may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

CSFD.cz - Uloz.to has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots