Report illegal content to Dyżurnet.pl

Report illegal content to Dyżurnet.pl

Report to Dyzurnet.pl any illegal content from your web browser

  • Report illegal content to Dyżurnet.pl
  • Report illegal content to Dyżurnet.pl
  • Report illegal content to Dyżurnet.pl
  • Report illegal content to Dyżurnet.pl
What is Report illegal content to Dyżurnet.pl?
Report illegal content to Dyżurnet.pl is a Firefox Add-on that allows users to easily report webpages containing potentially illegal content, such as child exploitation material, to Dyżurnet.pl. The add-on simplifies the reporting process by automatically fetching the webpage URL and referral link, ensuring user anonymity. It is a safe, fast, and user-friendly extension.
Stats
By: Dyżurnet
Users: 13 ▲ 1
Rating: 5.00 (2)
Version: 1.4.0 (Last updated: 2022-03-24)
Creation date: 2020-07-30
Weekly download count: 2
Firefox on Android: No
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • activeTab
  • webRequest
  • <all_urls>
Size: 2.76M
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Firefox add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Firefox Browser Add-ons.
Chrome-Stats extension
Summary

Dzięki temu rozszerzeniu możliwe jest zgłaszanie stron internetowych zawierających potencjalnie nielegalne treści (w szczególności stron zawierających materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci) do Zespołu Dyżurnet.pl. Zgłaszanie odbywa się bezpośrednio ze strony, na której tego typu treści się znajdują. Procedura wysyłania zgłoszeń za pomocą wtyczki Dyżurnet.pl jest prosta i intuicyjna i nie wymaga kopiowania adresu URL zgłaszanej strony do formularza zgłoszeniowego, ponieważ adres ten jest pobierany automatycznie. Wraz z adresem przesyłana jest także informacja o linku odsyłającym (referrer), który przekierował nas na stronę z nielegalną treścią. Zgłoszenie może być anonimowe, a rozszerzenie nie zbiera żadnych informacji o zgłaszającym. Wtyczka jest bezpieczna, szybka i łatwa w obsłudze.

Safety
Risk impact

Report illegal content to Dyżurnet.pl is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing. We recommend that you only install Report illegal content to Dyżurnet.pl if you trust the publisher.

Risk likelihood

Report illegal content to Dyżurnet.pl has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details