צבע אדום

צבע אדום

התרעות צבע אדום כמו בטלוויזיה

צבע אדום promo image
What is צבע אדום?

צבע אדום הוא אפליקציה לא רשמית שמראה התרעות צבע אדום כמו בטלוויזיה בכל אתר אינטרנט שאתם גולשים. מוצגות התרעות בזמן אמת וניתן להגדיר הודעות רועשות במחשב במקרה של התרעה ביישוב שלכם.

Merlin
Stats
Stats date:
Users: 48 ▼ -2
Rating: 5.00 (1)
Version: 0.1.3 (Last updated: 2021-05-18)
Creation date: 2021-05-17
Weekly download count: 2
Firefox on Android: Yes
Manifest version: 2
Permissions:
  • activeTab
  • notifications
  • storage
Size: 3.33M
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Merlin
Summary

אפליקציה לא רשמית שמראה התרעות צבע אדום כמו בטלוויזיה בכל אתר אינטרנט שאתם גולשים - אם יש התרעה של פיקוד העורף בזמן אמת - אתם תוכלו לראות אותה. ניתן להגדיר גם האם להציג הודעה רועשת במחשב עם אזעקה במידה ויש התרעה ביישוב שלכם

Safety
Risk impact

צבע אדום is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing. We recommend that you only install צבע אדום if you trust the publisher.

Risk likelihood

צבע אדום has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots