Diki.pl translation

Diki.pl translation

Displays translation of selected text provided by diki.pl dictionary. Integrated with eTutor vocabulary app.

What is Diki.pl translation?
Diki.pl translation is a Firefox add-on that provides instant translations of selected text using the Diki.pl dictionary. It adds a button to your context menu that opens a new window with the Diki.pl translation.
Stats
By: hdnpl
Users: 222 ▲ 5
Rating: 2.60 (10)
Version: 1.1 (Last updated: 2016-09-03)
Creation date: 2016-08-10
Weekly download count: 3
Firefox on Android: No
Risk impact: Very low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • contextMenus
  • activeTab
Size: 10.10K
Stats date:

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Firefox add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Firefox Browser Add-ons.
Chrome-Stats extension
Summary

This add-on adds button "Open diki.pl translation" to your context menu which opens new window with diki.pl translation.

Source code: https://github.com/hdnpl/diki-webextension

User reviews
Było by w miarę OK gdy by nie otwierał każde tłumaczenie w kolejnym okienku zamiast używać tylko jednego. Diki jest super ale ten plugin powiedzmy naciągane 3/5

W wersji 1.1 wyskakuje tłumaczenie w tak dużym oknie, że wychodzi poza ekran. Po zmniejszeniu okna, zamknięciu okna i wybraniu nowego tłumaczenia znów okno większe niż ekran. Oby zostało to poprawione, bo diki to dobry słownik.
by Firefox user 5499383, 2023-09-05
View all user reviews
Safety
Risk impact

Diki.pl translation is safe to use. It does not request any sensitive permissions.

Risk likelihood

Diki.pl translation has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details