Kontrola důvěryhodnosti webů

Kontrola důvěryhodnosti webů

Kontroluje, zda se navštívený web nevyskytuje na seznamu, kde jsou weby s neseriózním, klamavým nebo propagandistickým obsahem.

Kontrola důvěryhodnosti webů promo image
What is Kontrola důvěryhodnosti webů?

Kontrola důvěryhodnosti webů is a Firefox add-on that checks if visited websites are listed as untrustworthy, deceptive, or propaganda sites. It alerts users and suggests verifying information from credible sources.

Merlin
Stats
Stats date:
Users: 59 ▲ 1
Rating: 5.00 (1)
Version: 1.1 (Last updated: 2020-08-10)
Creation date: 2020-08-03
Weekly download count: 1
Firefox on Android: No
Manifest version: 2
Permissions:
  • https://kontrolawebu.pridat.eu/seznam
  • https://kontrolawebu.pridat.eu/seznam-coi/
  • tabs
  • storage
Size: 28.41K
Email: Click to see
URLs: Website
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Merlin
Summary

Doplněk Kontrolawebu.pridat.eu pro prohlížeč Mozilla Firefox kontroluje přítomnost webu na seznamu webů Konspiratori.sk, kde jsou vedeny stránky s neseriózním, klamavým, podvodným, konspiračním nebo propagandistickým obsahem. Více informací včetně hodnotící komise i kritérií zařazení webu na seznam se dočtete na webu Konspiratori.sk. V případě, že se budete nacházet na webu, který je veden na daném seznamu, bude Vás o tom tento bezplatný doplněk informovat lištou v horní části obrazovky. Lišta Vás tak může upozornit, že při čtení obsahu na daném webu je vhodné použít kritické myšlení a danou informaci si například ověřit ze seriózního zdroje. Doplněk také upozorňuje návštěvníka, pokud se nachází na webu vedeném na seznamu rizikových webů České obchodní inspekce (ČOI).

Safety
Risk impact

Kontrola důvěryhodnosti webů is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing. We recommend that you only install Kontrola důvěryhodnosti webů if you trust the publisher.

Risk likelihood

Kontrola důvěryhodnosti webů has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots