LEX Link

LEX Link

LEX Link to wtyczka, dzięki której użytkownik może wygodnie przejść do zasobów LEX-a z dowolnej przeglądanej strony. Teraz nie musisz otwierać nowego okna i logować się do LEX-a w celu znalezienia interesujących zagadnień.

What is LEX Link?
LEX Link is a free Firefox add-on that enables users to conveniently navigate to LEX resources from any web page. It eliminates the need to open a new window or log in to LEX separately to find relevant topics. With LEX Link, users can preview the content of referenced legal units without additional searches or opening extra web pages. It also provides the ability to search for selected phrases directly in LEX. LEX Link simplifies and speeds up your work, making it easier to connect with LEX and locate related documents.
Stats
Users: 170 ▲ 2
Version: 2.1.0 (Last updated: 2023-08-23)
Creation date: 2022-06-09
Weekly download count: 1
Firefox on Android: No
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • activeTab
  • storage
  • contextMenus
  • https://apilinks.wolterskluwer.pl/
  • https://linkapi.lex.pl/
Size: 5.21M
URLs: Website
Stats date:

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Firefox add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Firefox Browser Add-ons.
Chrome-Stats extension
Summary

LEX LINK to nowa, bezpłatna funkcjonalność w systemie LEX w postaci tzw. wtyczki. Dzięki tej aplikacji użytkownik może wygodnie przejść do zasobów LEX-a z dowolnej przeglądanej strony internetowej. Teraz nie musisz otwierać nowego okna i logować się do LEX-a w celu znalezienia interesujących zagadnień – możesz przejść do LEX-a od razu z przeglądanej strony www. LEX Link – ułatwiamy i przyspieszamy Twoją pracę.

DZIĘKI LEX LINK:

  • możesz podglądać treść jednostki redakcyjnej przywołanej w tekście bez konieczności dodatkowego wyszukiwania czy otwierania kolejnej strony internetowej.
  • otrzymujesz możliwość wyszukiwania odnośników do zaznaczonych na stronie www fraz bezpośrednio w LEX-ie.

SKANOWANIE STRONY WWW W CELU POŁĄCZENIA Z LEX-em Dzięki LEX Link możesz skanować daną stronę www lub jej fragment w poszukiwaniu nazw, skrótów czy nazw potocznych aktów prawnych w celu znalezienia powiązań z dokumentami systemu LEX. Już nie musisz w trakcie czytania artykułu otwierać nowej zakładki i logować się do LEX-a w celu znalezienia dodatkowych dokumentów na dany temat. Teraz wystarczy, że skorzystasz z LEX Link, a wtyczka sama połączy Cię z LEX-em i wskaże odpowiednie dokumenty. LEX Link - ułatwiamy i przyspieszamy Twoją pracę.

SKANOWANIE WYBRANEGO FRAGMENTU Interesuje Cię tylko fragment danej strony? Oczywiście istnieje również możliwość skanowania wybranego fragmentu strony. W tym celu należy zaznaczyć dowolny fragment strony, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednio: LEX Link -> „Skanuj zaznaczony fragment strony”.

See more
User reviews
Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com
by GanJingWorld, 2022-12-25
View all user reviews
Safety
Risk impact

LEX Link may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

LEX Link is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this add-on.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots