PemHeart Web Client Extension

PemHeart Web Client Extension

Zarządzanie komunikacją z oprogramowaniem PemHeart Web Client.

What is PemHeart Web Client Extension?

PemHeart Web Client Extension is a Firefox add-on by ENIGMA SOI Sp. z o.o.. This add-on has 84 daily active users The latest version, 0.2.1, was updated 2 years ago.

Stats
Stats date:
Users: 84 ▼ -2
Version: 0.2.1 (Last updated: 2021-08-13)
Creation date: 2021-08-12
Weekly download count: 3
Firefox on Android: No
Manifest version: 2
Permissions:
  • nativeMessaging
Size: 9.08K
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Found a bug?

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Summary
Zarządzanie komunikacją z oprogramowaniem PemHeart Web Client.
PEM-HEART for WebClient jest komponentem programistycznym dla systemów Windows/Mac OS/Linux udostępniającym funkcje podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych z poziomu przeglądarki www. Oprogramowanie składa się z następujących komponentów. 
    • Aplikacji natywnej 
    • Rozszerzenia przeglądarki
Aplikacja natywna odpowiada za obsługę kart oraz wykonywanie operacji podpisywania/szyfrowania dokumentów. Rozszerzenie przeglądarki udostępnia prosty interfejs dla aplikacji webowej.
Aplikacja natywna uruchamiana jest automatycznie przez przeglądarkę www w momencie gdy przeglądarka wywoła jedną z funkcji interfejsu.
Komponent może współpracować z kartami kryptograficznymi dostępnymi za pomocą interfejsu PKCS#11 lub wykorzystywać klucze w formacie PFX (PKCS#12) znajdujące się w pliku na dysku.
Safety
Risk impact

PemHeart Web Client Extension requires a number of risky permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing. We recommend that you only install PemHeart Web Client Extension if you trust the publisher.

Risk impact measures the level of extra permissions an extension has access to. A low risk impact extension cannot do much harms, whereas a high risk impact extension can do a lot of damage like stealing your password, bypass your security settings, and access your personal data. High risk impact extensions are not necessarily malicious. However, if they do turn malicious, they can be very harmful.

Risk likelihood

PemHeart Web Client Extension has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Risk likelihood measures the probability that a Firefox add-on may turn malicious. This is determined by the publisher and the Firefox add-on reputation on Firefox Browser Add-ons, the amount of time the Firefox add-on has been around, and other signals about the Firefox add-on. Our algorithms are not perfect, and are subject to change as we discover new ways to detect malicious extensions. We recommend that you always exercise caution when installing a Firefox add-on, especially ones with higher risk impact and/or higher risk likelihood.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details