TROBO

TROBO

TROBO El motor de cerca dissenyat per a catalans

TROBO promo image
What is TROBO?

TROBO is an add-on for Firefox that defines trobo.cat as the default search engine and homepage. It allows users to search privately without their activities being tracked or used for advertising. Support our efforts to promote private web browsing by adopting TROBO for everyday use.

Merlin
Stats
Stats date:
By: kenko34
Users: 63 ▲ 2
Rating: 5.00 (1)
Version: 7.1.6 (Last updated: 2023-01-19)
Creation date: 2020-07-30
Weekly download count: NaN
Firefox on Android: Yes
Manifest version: 2
Overrides search engine: Yes
Overrides home page: Yes
Size: 18.33K
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Merlin
Summary

L’extensió TROBO defineix trobo.cat com a motor de cerca i pàgina d'inici predeterminats.

Trobo.cat és un cercador que no recull cap informació dels seus usuaris. Podeu cercar de manera totalment privada sense que les entitats comercials facin un seguiment de les vostres activitats i utilitzin la vostra informació en publicitat. Creiem que la privadesa és un dret fonamental de tota persona. És per això que no volem donar grans motors de cerca i empreses tecnològiques el poder de segrestar la vostra informació personal simplement perquè no hi ha millors opcions disponibles. En utilitzar el cercador Trobo.cat, esteu donant suport als nostres esforços per tornar a la gent el dret a la navegació web privada.

Adopteu Trobo i afegeix-lo a Firefox per a ús quotidià.

Safety
Risk impact

TROBO may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

TROBO has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots